Typiske spørgsmål og svar:

Du kan lægge en nøgle hos en god nabo, og give os besked om det. Nummeret til teknikeren står på sedlen.
Vi laver muligvis en opsamlingsdag, hvor der er en chance for at vi kan komme tilbage.

Det kan du på casi.dk. Her skal du klikke øverst oppe, på casi beboer. Så skal du taste den kode der er på din varmeopgørelse fra os.

Det har du fået på din sidste varmeopgørelse. Men hvis du ikke lige kan finde den, skal du skrive til dit boligselskab eller administrator.

Så skal du give besked til dit administrator eller boligselskab. De skal skrive til os, og så sørger vi for at aflæse for din periode.

Det kan der være mange grunde til. Det kan fx. være, at dit forbrug er steget, at priserne fra varme- eller vandværket har
ændret sig, eller at der er sket en ændring i fordelingen på anlægget.

Selvom termostaterne er indstillet ens, vil radiatorerne, afhængig af deres størrelse og placering, afgive forskellig mængde varme.
Fx. vil en radiator, som skal opvarme et stort rum bruge mere energi og dermed flere varmedelinger end en tilsvarende radiator,
som er placeret i et mindre rum.

Som udgangspunkt bør dine gardiner og møbler placeres 15-20 cm fra radiatoren. På den måde kan
varmen frit afgives og fordeles i rummet. Dette giver bedre varmekomfort og sparer energi på opvarmningen.
Hvis målerne bliver tildækket, vil det påvirke den måde de tæller, da der vil blive meget varmt omkring dem.
De vil derfor opfatte det som om at der bliver brugt mere varme end der reelt gør.

Hvis du skal have penge tilbage eller betale mere, afhænger af, om dit forbrug er højere eller lavere end det, du har betalt i aconto hver måned.
Der vil øverst til højre stå om du skal have penge tilbage, betyder det således, at du har betalt for meget i aconto.
Hvis der derimod står, at du skal betale mere, betyder det, at du har betalt for lidt i aconto.
Der vil blive afregnet med din administrator, dit boligselskab eller din udlejer.
Ved spørgsmål om udbetaling/efterbetaling, bedes du rette henvendelse til din administrator/boligselskab/udlejer.
Casi har ikke noget med dine penge at gøre.

Dit acontobeløb betales til din administrator, din udlejer eller dit boligselskab. Hvis du ønsker at ændre beløbet, skal du derfor kontakte dem.

Dit regnskab sendes til ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, som modtager det fra os til gennemgang, inden de fremsender
det til beboerne. Casi kan derfor ikke oplyse, om du skal betale eller have penge tilbage, før du har modtaget regnskabet.

Først og fremmest skal du betale for den mængde varme, du selv bruger, men din endelige varmeregning indeholder også et bidrag til faste afgifter.
Derudover tages der på din regning højde for, hvor din lejlighed er placeret i ejendommen, ligesom radiatorernes størrelse er med til at afgøre,
hvor meget du i sidste ende skal betale.
Radiatorernes størrelse undersøger vi, allerede når vi installerer målerne, idet forskellige radiatortyper jo ikke afgiver lige meget varme.
Da man betaler for den mængde af varme, som radiatorerne afgiver, er det vigtigt at kende virkningen af hver enkelt radiator.
Varmemålerne på dine radiatorer er fordelingsmålere, dvs. de registrerer varmen i hver enkelt lejlighed.
Forbruget holdes op mod ejendommens samlede forbrug, hvorefter din andel beregnes.

Der er fx. 10 lejligheder i den ejendom, du bor i. Sidste år brugte beboerne i hele ejendommen samlet set 1000 måleenheder.
Du brugte fx. selv 75 enheder på dine målere, hvilket svarer til 7,5 % af ejendommens samlede forbrug.
Der er altså mange faktorer, som er med til at bestemme, hvor stor din regning bliver i år
– og så har vi ikke taget højde for eventuelle prisstigninger fra din fjernvarmeleverandør.

Nej, målerne viser hvor meget, der er brugt i din lejlighed og ikke et kroner/øre beløb. Ud fra disse beløb udregnes prisen.
Prisen er afhængig af varmeanlæggets driftsforhold og energiprisernes størrelse, og prisen pr. deling kan derfor variere fra år til år.

Sandsynligheden for om det er dine målere der er defekte, er meget lille. Det vil vores system registrere. Har du måske været mere i bad?
Løber dit toilet? Eller har det mon været en meget kold vinter? Det er alt sammen faktorer der spiller ind på din regning. Måske handler
det bare om at dit aconto beløb er for lavt.

Du skal kontakte os. Vi vil meget gerne se på problemet. Send en mail på info@casi.dk