Casi varmemåler

Den sidder på din radiator, og måler dit varmeforbrug, året rundt.
Der sidder to temperaturfølere i måleren. En der måler temperatur i rummet og en der
måler temperatur på radiatoren. Radiatoren skal være 3 grader varmere end rummet, før måleren
tæller. Alle tallene fra målerne i din ejendom bliver lagt sammen, og divideret op i regningen fra
varmeværket. Ud fra de tal, laver vi dit varmeregnskab.

Casi vandmåler

Sidder på dine vandrør og måler dit vandforbrug, året rundt.
Vandmåleren måler det antal kubikmeter vand der bliver brugt i din lejlighed.
Alle tallene fra vandmålerne i din ejendom bliver lagt sammen, og divideret op i regningen fra
vandværket. Ud fra de tal, laver vi dit vandregnskab.
Vandforbruget i varmtvandsmåleren bliver også brugt i varmeregnskabet,
til at fordele udgiften til opvarmning af varmt vand.

Casi energimåler

Sidder typisk i dit teknikskab og måler hele lejlighedens varme/energiforbrug men
kan også bruges mere lokalt til at måle fx. gulvvarme eller håndklædevarmer.
Energimåleren måler i kilowatt, hvilket er det samme som forsyningen ofte afregner i.
Det vil sige at tallene er tæt på 1:1 med energiprisen fra forsyningen.
Alle tallene fra energimålerne i din ejendom bliver lagt sammen, og divideret op i regningen fra
varmeværket. Ud fra de tal, laver vi dit energiregnskab.

Casi puls til radio modul

Er et modul som kan konvertere et analogt signal til radiosignal. Det kan opsamle pulser fra
alle analoge målere med en puls udgang. Fx. vandmåler, elmåler eller energimåler som ikke
har radiosignal. Herefter ændrer det signalet fra analog til digitalt, hvorfra de kan fjernaflæses.