Tænker du over

hvordan dit varmeforbrug

påvirker miljøet?

Casi online – AMR
AMR Automatic Meter Reading system er det førende system på markedet inden for radioteknologi.
Med dette system kan alt forbrug fra husholdningen afmåles og trådløst, sendes til netværksantenner.
Det er enkelt, hurtigt og med ekstrem høj datasikkerhed. Gatewayen sørger for en direkte datatransfer til os.
Et mobilt system som virker uden at man fysisk skal ind i lejlighederne.
Du kan tilmelde dig vores sms og mailløsning, og få en besked når du overskrider dit budgetterede forbrug.
På den måde kan du spare penge, og skåne miljøet – for fremtidens skyld.

Casi fordelingsregnskab
Et forbrugsregnskab er en let og overskuelig opgørelse over, hvor meget vand, varme eller el, du har brugt.
På opgørelsen kan du også se, om du skal have penge tilbage af det acontobeløb,
du har indbetalt i løbet af året, eller om du får en efterregning.
ønsker i slippe for besværet ved at udarbejde af præcise og korrekte måleraflæsninger?
Så lad os gøre det! Vi klarer opsætningen, måling, aflæsning af forbruget, udarbejdelse af
vand- og varmeregnskaber.
Et godt fordelingsregnskab, bygger på tillid og god service.